“Gebiedsontwikkeling gaat altijd over samenwerken”

In de één van de best beluisterde afleveringen van seizoen 2 van Leaders in Wonen ging gastvrouw Amy Reijgersberg in gesprek met Desirée Uitzetter, voorzitter van de NEPROM, Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen. In het interview deelde ze haar visie over een aantal zaken. 

Een van de uitdagingen waar ‘we’ de komende jaren voor staan is volgens Uitzetter het realiseren van de bouw van voldoende woningen. “NEPROM moet in dat verband vooral zorgen dat de positionering van ons vak sterker wordt en beter wordt begrepen aan de andere kant van de tafel”, aldus Uitzetter. “Zorgen dat je in beeld bent en dat je mee kan praten, dat je aan kunt schuiven bij de politiek om daar je goede intenties heel goed en scherp voor het licht te brengen.”

Om dat te bereiken beschouwt ze vooral samenwerking tussen verschillende organisaties als cruciaal. “Gebiedsontwikkeling, maar ook projectontwikkeling gaat altijd over samenwerken”, stelt ze expliciet. “Een thema wat ook continu terugkomt is samenwerking met andere brancheorganisaties. Dat doen we nadrukkelijk meer dan in het verleden.” 

Uitzetter vertelt dat ze als NEPROM actief zijn met een speciale agenda – de Actieagenda Wonen – waarin een aantal punten staan die stuk voor stuk “worden beetgepakt”. “Eén daarvan is wat ons betreft de allerbelangrijkste: ‘Hoe zorg je ervoor dat je de procedures en de processen tussen ontwikkelaars, bouwers, maar ook bewoners en de gemeentelijke organisatie, kunt versnellen en versoepelen?’”

Samenwerken tussen de overheid en ontwikkelaars komt volgens Uitzetter vooral tot uiting in de samenwerking met de lokale overheid, maar toch lijkt er vaak nog iets aan te schorten. “De gemeente, daar worden de bestemmingsplannen en omgevingsplannen gemaakt en in procedure gebracht. Dus als ik het heb over het bevorderen van de samenwerking, zit dat vooral met de gemeentelijke overheid. Dat gaat de laatste jaren niet altijd vanzelf”, aldus Uitzetter. 

Ze geeft wel aan dat er plekken zijn waar overheid en marktpartij elkaar heel goed begrijpen. Als concreet voorbeeld noemt ze Zwolle. “De gemeente Zwolle heeft al sinds 15 jaar een vrij intensieve samenwerking met marktpartijen in de regio. Die marktpartijen onderling hebben ook veel contact met de gemeente. Dus daar wordt heel goed en vrij open samengewerkt om elkaar beter te begrijpen.”

“Dat zou je eigenlijk wel willen, dat je een gezonde samenwerking weet te creëren”, gaat ze door. “In het gebiedsontwikkelingsvak heb je het liefst een samenwerking waar je als gemeentelijke overheid en marktpartij echt samen in zit.” Gezamenlijke verantwoordelijkheid, inbreng van geld en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat er gecreëerd wordt, vindt ze daarom van wezenlijk belang. “Dat is in mijn ogen wel de beste manier om gebiedsontwikkeling te bedrijven.”

Wat Uitzetter mist bij de overheid is het perspectief op de lange termijn. “Ik mis het vooruitkijken waar we naartoe gaan in dit land. Dan heb ik het over het niveau van de rijksoverheid, maar ook veel gemeentes.” Volgens haar is de politiek “best kortzichtig”. “Om grote aantallen woningen te realiseren moet je echt op de lange termijn gaan investeren in infrastructuur”, benadrukt ze. “Maar dat langetermijndenken zit er niet zo in. Ze zijn liever bezig met maatregelen nemen die voor de korte termijn belangrijk en interessant lijken.”

Een belangrijke bijdrage aan de oplossing van het woningtekort zou wat Uitzetter betreft schaalvergroting kunnen zijn. “Je zou dat op regionale schaal moeten gaan organiseren. Dus niet een gemeente, maar misschien wel een woonregio.” Vragen als: ‘Waar gaan we woningen realiseren? Voor wie? Waar kan het sneller? Hoe te zorgen voor doorstroming?’ zijn volgens haar beter te beantwoorden vanuit die regionale maatstaf. “Dat soort zaken zou je eigenlijk op dat soort schaalniveau willen hebben.”

“Daartoe hebben we eigenlijk de RIA’s (regionale investeringsagenda’s) ontwikkeld”, licht ze toe. “NEPROM is daar een van de aanstichters van. We hebben het de hele tijd over wonen, maar eigenlijk hebben we het over verstedelijking, maar ook over mobiliteit, economische bedrijvigheid, winkels en voorzieningen, natuur en water.” Wonen ziet Uitzetter als een soort “rode drager” van al die ontwikkelingen. “Omdat woningen nodig zijn, kan je ook meteen investeren in een hele hoop duurzaamheidsmaatregelen die goed zijn voor natuur, voor het klimaat, voor waterberging en verder wat er nodig is op die plek.”

Ze onderstreept de rol van de rijksoverheid om een en ander te bereiken. “Wat mij betreft zou een rijksoverheid die regionale samenwerking moeten stimuleren, en ook de prestaties op die regionale schaal moeten gaan afdwingen, daar ook de middelen voor hebben vanuit bijdragen, of subsidiëren van tekorten.” 

Gevraagd waar Uitzetter blij van wordt in de context van al die uitdagingen waar ‘we’ voor staan, geeft ze een positief antwoord: “Ik word er altijd wel blij van als een samenwerking helemaal klopt. Dus als je gewoon met goede partijen een heel mooi plan maakt en daar ook werk van maakt om dat uit te voeren.”   

Luister hier de volledige aflevering.

Recente reacties